22. jun, 2022

Birger Borge med 6.59 i lengde

- Det kommer resultater fra dette stevnet i morgen.
Hentet fra Drammens Tidende mandag 23. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no