22. jun, 2022

Borge med 11.5 på 100-meteren på Åmot

- Resultater fra dette stevnet kommer i morgen.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 24. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no