23. jun, 2022

Brann i lokomotivet Oslo-Kongsberg

Hentet fra Drammens Tidende mandag 23. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no