24. jun, 2022

Boligspørsmålet i Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 24. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no