24. jun, 2022

Sjøl gård skal selges

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 24. juni 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no