30. jul, 2022

Fredelig budsjettbehandling i Øvre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende 30. juli 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no