31. jul, 2022

Dødsannonse for ni år gamle Cato Jacobsen

Se også oppslag 30. juli.

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 31. juli 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no