1. aug, 2022

Sundhaugen med festsupè for Kongen

Hentet fra Drammens Tidende fredag 1. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no