1. aug, 2022

Fjerdingstad Badstulag med opptog, fotball, håndball og fest

Hentet fra Drammens Tidende fredag 1. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no