1. aug, 2022

Plasserte sinns-syk mann i husvillarresten

Hentet fra Laagendalsposten fredag 1. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no