4. aug, 2022

Steinberg slo Eiker

Hentet fra Drammens Tidende mandag 4. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv
ww.nb.no