6. aug, 2022

Vannmangel stopper bedrift

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 6. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no