7. aug, 2022

Minneord Arne Syverud - del 2

Forsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 7. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no