8. aug, 2022

Uhell i Eggedal

Notisen er vel helst her av "slektskapsmessige årsaker"
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 8. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no