8. aug, 2022

Frastjålet bankbok og verdipapirer

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 8. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no