8. aug, 2022

Byggestopp i Buskerud og Vestfold

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 8. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no