9. aug, 2022

Tilskudd til reparasjon av våningshus

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 9. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no