12. aug, 2022

Småbruket til Alfred Rolfsrud på Øvre Eiker brant ned i går

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 12. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no