13. aug, 2022

Anton Abrahamsen runder 70

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 11. august 1972
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no