13. aug, 2022

Mjøndals-skrinet er funnet

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 13. august 1972
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no