14. aug, 2022

Det kan bli mangel på strøm

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 14. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no