14. aug, 2022

Vannsituasjonen i Drammen er prekær

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 14. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no