15. aug, 2022

Finne på langtur

Hentet fra Laagendalsposten fredag 15. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no