15. aug, 2022

Eiker slo Vikersund

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 15. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no