15. aug, 2022

Streng strømrasjonering til vinteren

Hentet fra Drammens Tidende fredag 15. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no