16. aug, 2022

Melkerasjonering fra mandag

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 16. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no