16. aug, 2022

Voksdukker skal lages i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 16. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no