18. aug, 2022

Ny rasjon med tørket frukt

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 18. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no