18. aug, 2022

Den tørre sommeren

Hentet fra Laagendalsposten mandag 18. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no