19. aug, 2022

Lav vannstand i Vestfossen - cellulosen sliter

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 19. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no