20. aug, 2022

Jevnt bra med skolebøker, verre for blyanter og splitter

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 20. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no