20. aug, 2022

Ulovlig bygging i Øvre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 20. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no