21. aug, 2022

Leif Justers solist-turne til Drammen

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 21. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no