21. aug, 2022

Ba om å bli skutt - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 21. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no