21. aug, 2022

Ba om å bli skutt

Det er ikke ofte vi her har vært innom oppgjøret etter krigen. Men i dag gjør jeg et lite unntak.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 21. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no