22. aug, 2022

Elva er tørr - tømmeret på lastebil til cellulosen

Hentet fra Drammens Tidende fredag 22. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no