24. aug, 2022

Kommunestyrer må oppnevne hjemmevernsnemder

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 23. august 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no