25. aug, 2022

Skogselskapet - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 25. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no