26. aug, 2022

Håndballtabeller

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 26. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no