26. aug, 2022

Dårlig potethøst - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 26. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no