26. aug, 2022

Nå skal monumentet over de falne fra Øvre Eiker avdukes

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 26. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no