27. aug, 2022

Eiker/Kvikk tar "Oppvask ombord"

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 27. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
'www.nb.no