27. aug, 2022

Skal en gjemme bort minnesteinen over de falne i Modum?

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 27. august 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
'www.nb.no