1. sep, 2022

Minnedikt til de falne på Øvre Eiker - Herman Wildenvey

Hentet fra Drammens Tidende mandag 1. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no