1. sep, 2022

Bautaen ved Haug kirke - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende mandag 1. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no