2. sep, 2022

Tømmerhogst for Vestfos Cellulosefabrik

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 2. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no