2. sep, 2022

Portstolpen i Hokksund skal få stå

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 2. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no