3. sep, 2022

Innskrenking i strømforbruket

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 3. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no