4. sep, 2022

Morderen fra Fiskum er tatt - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 4. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no