4. sep, 2022

Morderen fra Fiskum er tatt

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 4. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no